เนื้อสัตว์อบแห้ง

Shrimp Powder (กุ้งฝอยขาวผง)

Shrimp Powderกุ้งฝอยขาวผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 20 Kg X 1อายุก...

0 บาท
Shrimp Powder (กุ้งฝุ่นผง)

Shrimp Powderกุ้งฝุ่นผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 20 Kg X 1อายุการ...

0 บาท
Cuttlefish Powder (ปลาหมึกผง)

Cuttlefish Powderปลาหมึกผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 20 Kg X 1อายุ...

0 บาท