เครื่องเทศ และผักอบแห้ง

Onion Powder (หอมขาวผง)

Onion Powderหอมขาวผงเกรด- คุมเชื้อโดยไม่ฉายรังสีขนาดบรรจุ- 10 Kg X 1อายุการ...

0 บาท
Cinnamon Powder (อบเชยผง)

Cinnamon Powderอบเชยผงเกรด- คุมเชือโดยไม่ฉายรังสีขนาดบรรจุ- 15 Kg X 1อายุกา...

0 บาท
Turmeric Powder (ขมิ้นผง)

Turmeric Powderขมิ้นผงเกรด- คุมเชื้อโดยไม่ฉายรังสีขนาดบรรจุ- 15 Kg X 1อายุก...

0 บาท
Star Anise Powder (โป๊ยกั๊กผง)

Star Anise Powderโป๊ยกั๊กผงเกรด- คุมเชื้อโดยไม่ฉายรังสีขนาดบรรจุ- 15 Kg X 1...

0 บาท
White Pepper Powder (พริกไทยขา...

White Pepper Powderพริกไทยขาวผงเกรด- คุมเชื้อโดยไม่ฉายรังสีขนาดบรรจุ- 20 Kg...

0 บาท
Black Pepper Powder (พริกไทยดำ...

Black Pepper Powderพริกไทยดำผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 15 Kg X 1...

0 บาท
Shitaka Powder (ก้านเห็ดหอมผง)

Shitake Powderก้านเห็ดหอมผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 10 Kg X 1อาย...

0 บาท
Red Chili Powder (พริกแดงผง)

Red Chili Powderพริกแดงผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 15 Kg X 1อายุก...

0 บาท
Holy Basil Powder (ใบกระเพราะผ...

Holy Basil Powderใบกะเพราผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 10 Kg X 1อาย...

0 บาท
Holy Basil Flake (ใบกะเพราป่นห...

Holy Basil Flakeใบกะเพราป่นหยาบเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 10 Kg X ...

0 บาท