ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

Fermented Soy Sauce (ซีอิ๊วผง)

Fermented Soy Sauceซีอิ๊วผงขนาดบรรจุ- 10 Kg X 1อายุการเก็บรักษา- 12 เดือน

0 บาท
Shrimp Powder (กุ้งฝอยขาวผง)

Shrimp Powderกุ้งฝอยขาวผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 20 Kg X 1อายุก...

0 บาท
Shrimp Powder (กุ้งฝุ่นผง)

Shrimp Powderกุ้งฝุ่นผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 20 Kg X 1อายุการ...

0 บาท
Cuttlefish Powder (ปลาหมึกผง)

Cuttlefish Powderปลาหมึกผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 20 Kg X 1อายุ...

0 บาท
Organic Fermented Soy Sauce Po...

Organic Fermented Soy Sauce Powderซีอิ๊วผงออร์แกนิคมาตรฐานออร์แกนิครับรอง- ...

0 บาท
Organic Roselle Extract Powder...

Organic Roselle Extract Powderผงสกัดธรรมชาติจากกระเจี๊ยบออร์แกนิคมาตรฐานออร...

0 บาท
Organic Mulberry Extract Powde...

Organic Mulberry Extract Powderผงสกัดธรรมชาติจากลูกหม่อนออร์แกนิคมาตรฐานออร...

0 บาท
Organic Rice Vinegar Powder (น...

Organic Rice Vinegar Powderน้ำส้มสายชูผงออร์แกนิคมาตรฐานออร์แกนิครับรอง- Or...

0 บาท
น้ำส้มสายชูผงออร์แกนิค

Organic Rice Vinegar Powderน้ำส้มสายชูผงออร์แกนิคมาตรฐานออร์แกนิครับรอง- Or...

0 บาท
Organic Spring Onion Flake (หอ...

Organic Spring Onion flake หอมขาวบดหยาบอบแห้งออร์แกนิคมาตรฐานออร์แกนิครับรอ...

0 บาท