ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

Black Pepper Powder (พริกไทยดำ...

Black Pepper Powderพริกไทยดำผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 15 Kg X 1...

0 บาท
Shitaka Powder (ก้านเห็ดหอมผง)

Shitake Powderก้านเห็ดหอมผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 10 Kg X 1อาย...

0 บาท
Red Chili Powder (พริกแดงผง)

Red Chili Powderพริกแดงผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 15 Kg X 1อายุก...

0 บาท
Holy Basil Powder (ใบกระเพราะผ...

Holy Basil Powderใบกะเพราผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 10 Kg X 1อาย...

0 บาท
Holy Basil Flake (ใบกะเพราป่นห...

Holy Basil Flakeใบกะเพราป่นหยาบเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 10 Kg X ...

0 บาท
Shrimp Powder (กุ้งฝอยขาวผง)

Shrimp Powderกุ้งฝอยขาวผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 20 Kg X 1อายุก...

0 บาท
Shrimp Powder (กุ้งฝุ่นผง)

Shrimp Powderกุ้งฝุ่นผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 20 Kg X 1อายุการ...

0 บาท
Cuttlefish Powder (ปลาหมึกผง)

Cuttlefish Powderปลาหมึกผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 20 Kg X 1อายุ...

0 บาท