ผลิตภัณฑ์กลุ่มมาตรฐานทั่วไป

Turmeric Powder (ขมิ้นผง)

Turmeric Powderขมิ้นผงเกรด- คุมเชื้อโดยไม่ฉายรังสีขนาดบรรจุ- 15 Kg X 1อายุก...

0 บาท
Star Anise Powder (โป๊ยกั๊กผง)

Star Anise Powderโป๊ยกั๊กผงเกรด- คุมเชื้อโดยไม่ฉายรังสีขนาดบรรจุ- 15 Kg X 1...

0 บาท
White Pepper Powder (พริกไทยขา...

White Pepper Powderพริกไทยขาวผงเกรด- คุมเชื้อโดยไม่ฉายรังสีขนาดบรรจุ- 20 Kg...

0 บาท
Black Pepper Powder (พริกไทยดำ...

Black Pepper Powderพริกไทยดำผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 15 Kg X 1...

0 บาท
Shitaka Powder (ก้านเห็ดหอมผง)

Shitake Powderก้านเห็ดหอมผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 10 Kg X 1อาย...

0 บาท
Red Chili Powder (พริกแดงผง)

Red Chili Powderพริกแดงผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 15 Kg X 1อายุก...

0 บาท
Holy Basil Powder (ใบกระเพราะผ...

Holy Basil Powderใบกะเพราผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 10 Kg X 1อาย...

0 บาท
Holy Basil Flake (ใบกะเพราป่นห...

Holy Basil Flakeใบกะเพราป่นหยาบเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 10 Kg X ...

0 บาท
Soy Sauce Powder (ซอสผง)

Soy Sauce Powderซอสผงขนาดบรรจุ- 2 Kg X 7อายุการเก็บรักษา- 12 เดือน

0 บาท
Soy Sauce Powder (ซอสผง)

Soy Sauce Powderซอสผงขนาดบรรจุ- 2 Kg X 7การเก็บรักษา- 12 เดือน

0 บาท
Fermented Soy Sauce Powder (ซี...

Fermented Soy Sauceซีอิ๊วผงขนาดบรรจุ- 10 Kg X 1อายุการเก็บรักษา- 12 เดือน

0 บาท
Shrimp Powder (กุ้งฝอยขาวผง)

Shrimp Powderกุ้งฝอยขาวผงเกรด- คุมเชื้อโดยฉายรังสีขนาดบรรจุ- 20 Kg X 1อายุก...

0 บาท

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์แนะนำ


ถั่วแปบ
189 บาท/กล่อง
Organic Instant Mulberry ...
130 บาท/กล่อง
Organic instant Butterfly...
130 บาท/กล่อง

SOCIAL MEDIA